wtorek, 28 kwietnia 2015

Miss, Ms, Mrs, Mr, what am I?? czyli zwroty grzecznościowe w języku angielskim.Co oznaczają zwroty grzecznościowe, które dodaje się przed nazwiskiem lub pełnym imieniem osoby w języku anglieskim?

Zacznijmy od zwrotów używanych w rodzaju żeńskim:
Miss [czyt. mis] to zwrot, który używany jest, gdy kobieta jest panną. 
Mrs [czyt. misiz] jest zarezerwowany dla mężatek, rozwódek i wdów. 
Ms [czyt. miz] jest używany dla kobiet bez względu na status cywilny.  Najczęściej przez kobietę, która nie chce wyjawić ludziom swojego stanu cywilnego lub gdy jest on nieznany. 

A u mężczyzn zwrot grzecznościowy to po prostu Mr., czyli sprawa totalnie prosta.